Disclaimer

De website StopWatchKopen.com besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie en doet er alles aan om een zo correct mogelijke website weer te geven. Toch kan het zijn dat de informatie op de stie verouderd of onjuist is.

Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal StopWatchKopen.com de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. StopWatchKopen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Aan de informatie op StopWatchKopen.com kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.Via StopWatchKopen.com wordt toegang geboden tot websites, webshops en links van derden. StopWatchKopen.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites. Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico en deze informatie is door StopWatchKopen.com niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Privacy en/of auteursrechten

StopWatchKopen.com is niet verantwoordelijk voor enig inbreuk op privacy en/of auteursrechten van de vermelde gegevens die door derden op de StopWatchKopen.com worden geplaatst en behoudt zich het recht voor op elk moment vermelde informatie aan te passen of te verwijderen.

Enige inbreuk op auteursrecht qua beeld- en/of tekst kan gemeld worden bij de beheerder van StopWatchKopen.com. Indien gegrond, wordt betreffend materiaal zo snel mogelijk verwijderd. Indien de bezoeker onjuistheden op deze website constateert dan kun hij/zij een e-mail sturen naar StopWatchKopen.com.

Wijzigingen

StopWatchKopen.com heeft het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, geluid-, video- en beeldmateriaal. StopWatchKopen.com heeft het recht ingezonden materiaal niet te plaatsen, zonder opgaaf van reden.